ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολισθητής

Χρειάζεστε βοήθεια?

Utilizza l'email specifica per la tua esigenza. Θα χαρούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

info@bazzworld.com

Επικοινωνήστε μαζί μας για γενικές ερωτήσεις ή πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Bazzworld.

support@bazzworld.com

Επικοινωνήστε μαζί μας για αμφιβολίες, απορίες ή πληροφορίες σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών και Bazzworld πλατφόρμα παιχνιδιών.

admin@bazzworld.com

Επικοινωνήστε μαζί μας για ερωτήσεις σχετικά με τη λογιστική, τιμολόγια και τις πληρωμές σας. Ή αν είστε ένας από τους συνεργάτες μας ή θα ήθελε να γίνει.

privacy@bazzworld.com

Contattaci per domande sul trattamento dei tuoi dati personali e sull'iscrizione alla newsletter.